Kompaktaggregat

Vi leverer kompatktaggregater i 3 modeller med forskjellig kapasitet, avhengig av størrelsen på kjølerommet.

Disse plasseres i utsparring/hull i veggen mellom kjølerommet og det rommet der varm side av aggregatet skal være.


Splittaggregat  

CU 330 Splitt og CU 450 Splitt er våre to splittaggregater, med kapasitet på henholdsvis 4 500 liter og 10 000 liter. På splittaggregater er varm og kald del atskilt. Kald del står i kjølerommet og varm del i et annet egnet rom. Det kan være ulike årsaker til at man ikke vil ha den varme delen i tilstøtende rom; varmeavgivelse, plassmangel, sjenanse, estetiske grunner osv.

Den varme delen kan plasseres inntil 10 m rørlengde fra kjølerommet, og de to delene må forbindes med kobberrør og elektrisk ledning. Montering av splittaggregater må kun foretas av en autorisert kjølemontør.