Tenk deg et kjøleskap der den avgitte varme inne i kjøleskapet blir transportert ut via en radiator på kjøleskapets bakside. I en varmepumpe er denne prosessen tvunget i motsatt retning med hjelp av en kompressor. Det monteres en radiator på utsiden av bygningen. Der sirkulerer en veske som har en kokepunkt på -55 grader. Dermed fester varmen seg på de kalde rørene, kompressoren sørger for transporten inn i innedelen. Dvs. varmen trekkes ut av uteluften og transporteres inn i huset ved hjelp av varmepumpen.

CompressImage

Klikk på huset for å se varmepumpe prinsippet

Lønnsomhet

Lønner det seg å installere varmepumpe?
Lønnsomhet er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift an anlegget.

Lønnsomheten avhenger av:

  • – Hvor stor boligen er
  • – Planløsningen
  • – Oppvarmingssystem (radiator, gulvvarme, luft)
  • – Type varmepumpe
  • – Forutsetningen for å installere varmepumpe der boligen ligger
  • – Byggestandard (hvor godt huset er isolert)

Tall fra Enova viser at eneboliger som bruker 5500kWh til 22000kWh til oppvarming kan spare mellom 1900 til 7700kWh per år. Dette er nøkterne tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av oppvarmingsbehovet og en årsvarmefaktor på 2,4. I tillegg anbefaler både Norges Naturvernforbund og Huseiernes Landsforening bruk av varmepumper, både for å redusere energiforbruket og for å spare miljøet i form av redusert CO2 utslipp.

Mer info om varmepumpe>>>>