Vedlikeholdsavtalen dekker ett vedlikeholdsbesøk hvert 2. år. Vedlikeholdsbesøket omfatter rengjøring av inne- og utedel, kontroll av varmepumpens tilkoblingspunkter på inne- og utedel, og generell etterkontroll av varmepumpen. Skift av filter anbefales også.

Avtalen dekker ikke deler og eventuelle reparasjoner (tilkalte besøk) av varmepumpen.

Avtalen er løpende og gjelder fra avtaledato til avtalen sies opp.
Avtalen må sies opp min. 1 mnd før et forestående kundebesøk.
Beløpet faktureres kunde etter utført vedlikeholdsbesøk.

Forbruksartikler som filter dekkes ikke av avtalen.