Spørsmål: Hvorfor blir ikke temperaturen i rommet den samme som det som er innstilt på fjernkontrollen?

Svar: Hvis du stiller fjernkontrollen på f. eks 22 grader så varmer pumpen luften til inntaksluften på varmepumpen blir 2,5 grader høyere. Først da stopper utedelen å levere varme. Dette for at temperaturen i rommet aldri skal være lavere enn det du har stilt inn. For å få nøyaktig den temperaturen du ønsker i rommet bør innstillingen på fjernkontrollen gjøres etter et frittstående termometer i det rommet du varmer opp.

Spørsmål: Selv om jeg har stilt inn viftehastigheten manuelt så endres den opp og ned automatisk.

Svar: Viften på innedelen har som oppgave å kjøle ned den varmen som kommer fra utedelen. Det betyr at ved lavt eller varmebehov inne i rommet som skal varmes opp så senkes viftehastigheten automatisk. Først ved utblås på + 37 grader eller mer vil viften gå fast i den hastigheten du har valgt. Hvis du ønsker høyere viftehastighet grunnet lav/høy temperatur i rommet, må antall grader stilles opp eller ned slik at varme/kjøle behovet endres i huset.

Spørsmål: Høydespjelet på innedelen vil ikke bevege seg opp og ned selv om innstillingen på fjernkontrollen er satt till automatisk.

Svar: Når varmepumpen er innstilt på Auto justerer spjeldet seg avhengig av varmebehovet i huset. Ved stort varmebehov peker spjeldet ned mot gulvet, noe som også hindrer trekk. Når temperaturen nærmer seg innstilt temperatur vil spjeldet endre vinkel, og peke mer rett ut i rommet. Likeledes vil det peke nedover igjen når varmebehovet øker igjen. Når du benytter aircondition funksjonen vil derimot spjeldet vandre mer automatisk.

EcoConsult anbefaler at høydespjeldet stilles inn manuelt. Nedover ved varmedrift, og rett ut ved kjøledrift.

Spørsmål: Venstre og høyre spjeld på innedelen går ikke fra side til side i Auto funksjon.

Svar: Se svar på spørsmålet over.

Spørsmål: Hvorfor kommer det ikke varmluft fra innedelen med en gang jeg starter varmepumpen?

Svar: Dette er helt normalt, og skyldes at fra du starter varmepumpen vil det alltid ta noen minutter før innedelen er varm nok til at man kan gjøre nytte av varmen.

Spørsmål: Noen ganger begynner Power lampen på innedelen å blinke grønt, og varmepumpen blåser ikke varmt lengre.

Svar: Når Power lampen blinker betyr det at avrimingen skjer på utedelen. Dette er helt naturlig og skjer når utetemperaturen ligger under + 3 grader og det er risiko for isdannelse. Avrimingen (når lampen blinker grønt ) er 12,5 min eller mindre. Når varmepumpen avrimer vil prosessen som danner varme snus slik at utedelen varmes opp og isen smelter. Dette betyr også at viften på innedelen stopper slik at det ikke skal blåse kald luft ut fra innedelen. Det er imidlertid helt normalt at man får litt kald trekk rett under innedelen i avrimingsperioden. Antall avriminger vil variere etter utetemperaturen og luftfuktighet. Driftstiden på utedelen mellom avrimingene varierer mellom 120 min till 40 min. Ved feil under avriming stopper varmepumpen og Timer lampen på innedelen vil blinke rødt. Ta kontakt med din nærmeste forhandler hvis dette skjer.

Avrimingssyklusen er programmert fra fabrikk og kan ikke endres.

Spørsmål: Hvorfor kommer det noen ganger kaldere luft fra innedelen?

Svar: Innedelen kan ikke blåse kald luft om ikke aircondition funksjon er slått på. Om luften fra innedelen kjennes kaldere/kjøligere kan dette være fordi utedelen har stoppet varmetilførselen til innedelen og bare sirkulerer inneluften. Kontroller imidlertid om varmepumpen står i Heat funksjon.

Spørsmål: Skal det renne vann fra utedelen?

Svar: Blinker power lampen på innedelen skjer det en avriming av utedelen. Da vil smeltevannet renne fra undersiden av utedelen. Under spesielle klimatiske forhold vil det kunne renne opp til 10 liter smeltevann fra utedelen i døgnet. At det dannes så mye vann fra utedelen er et sunnhetstegn på at varmepumpen henter energien som den skal. Vi anbefaler likevel at du kontrollerer at smeltevannet ikke vil gi skader i grunn og bygg når det fryser igjen. Skulle du mistenke at dette vil bli et problem kan vannet enkelt ledes vekk fra området, kontakt din forhandler.

Spørsmål: Noen ganger kommer det skyer av damp fra utedelen.

Svar: Etter avriming av utedelen vil temperaturen på radiatoren være varmere enn selve uteluften. Når viften i utedelen da starter vil man kunne oppleve en slik sky av damp fra utedelen.

Spørsmål: Hvorfor gir innedelen gir fra seg lyder under avriming?

Svar: Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre hvordan gassen vandrer gjennom rørene. Dette lyder ofte som kokende vann eller knepp i innedelen. Lyden er helt normal og opphører når varmepumpen starter opp varmeproduksjonene igjen.

Kontakt serviceteknikker >>>>